Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Aankomende veiling(en)

Resultaten

V36|12.5.2016

5001-5500 Boeken - Antieke en zeldzame boeken


Oude-, Antieke en zeldzame boeken, Manuscripten, Handtekeningen, Documenten, Oorkondes, Plakaten, Pamfletten, Incunabula.
upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
5001 [Geschiedenis] Historie der Pausen [Totaal 8]
Archibald Bower (1686-1766)
Amsterdam
€ 180 - € 360
5002 [Geschiedenis] Onpartydige Historie des Pausdoms [Totaal 3]
Frederik Everhard Rambach
Amsterdam
Verkocht € 55
5003 [Geneeskunde] Aanleiding tot de kennis der anatomie, in de tekenkunst, betreklyk tot het menschbeeld. Met eenige plaaten, en daar bygevoegde verklaaringen, opgehelderd.
Cornelis Ploos van Amstel (1726-1798)
Amsterdam
Verkocht € 60
5004 [Dichtkunst] Gedichten [Totaal 3]
H. Tollens C.Z.
Rotterdam
Verkocht € 35
5005 [Geschiedenis, Religie] Redevoering, uitgesprooken voor de Maatschappij tot Bevoordering van Kennis en Godsdienstigheid onder den Gemeenen man, binnen Londen
Johan Newton
Amsterdam
€ 60 - € 120
5006 [Religie] Uytspanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten
J. van Lodensteyn
Amsterdam
€ 30 - € 60
5007 [Geschiedenis] Christophori Cellarii Breviarivm Antiqvitatvm Romanarvm accurante Hieronymo Freyero.
Christoph Cellarius (1638-1707) / Hieronymus Freyer (1675 -1747)
Halae Magdeburgicae
€ 30 - € 60
5008 [Geschiedenis] De Heldendood van Michiel Adriaanszoon de Ruiter
Hendrik Harmen Klijn
Amsterdam
Verkocht € 15
5009 [Geschiedenis] Geschiedenis van den Oorlog der Munsterschen en Keulschen in verbond met Frankrijk tegen Holland
G.B. Depping
Arnhem
Verkocht € 15
5010 [Rechten] Elementa doctrinae juris philosophicae sive juris naturalis
Jacobo Josephus Haus
Gandavi
Verkocht € 15
5011 [Encyclopedieën] Nouvelle Géographie Universelle, La Terre Et Les Hommes [Totaal 19]
Elisee Reclus / Léon Pouillon
Paris
Verkocht € 300
5012 [Art] L’ imperiale e reale Galleria Pitti Vol IV
Luigi Bardi
Firenze
€ 120 - € 240
5013 [Gravures] 19th Century books with Engravings [Totaal 4]
Verkocht € 15
5014 [Judaïca] Diversen [Totaal 3]
Amsterdam
Verkocht € 10
5015 [Literatuur] Lord Byron’s Works
George Gordon Byron
Venice
Verkocht € 30
5016 [Geschiedenis, Topografie] XIV. Boeken van de Geldersse Geschiedenissen
Arend van Slichtenhorst / Johannes Isacius Pontanus
Arnhem
Verkocht € 900
5017 [Geschiedenis] De Dood van Lord Byron
Mr. C.P.E. Robidé van der Aa
Leeuwarden
€ 15 - € 30
5018 [Topografie, Geschiedenis] Schetsen en tafereelen uit het leven der natuur en der menschen. Amerika
A.W. Grube / A.W. van Campen
Sneek
Verkocht € 40
5019 [Literatuur] Vertellingen voor mijne zonen
A. von Kotzebue
Amsterdam
Verkocht € 17
5020 [Literatuur] Heinrich Heine [Totaal 8]
Heinrich Heine (1797-1856)
Amsterdam
€ 15 - € 30
5021 [Literatuur] Goethe - Sämmtliche Werke [Totaal 8]
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Stuttgart
€ 15 - € 30
5022 [Dichtkunst] Odes et Ballades
Victor Hugo (1802-1885)
Paris
€ 15 - € 30
5023 [Geschiedenis] Histoire de la Civilisation en France [Totaal 4]
M. Guizot
Paris
€ 15 - € 30
5024 [Fotografie] De Wonderen der Fotografie
Charles R. Gibson
Rotterdam
€ 10 - € 20
5025 [Literatuur] Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde [Totaal 7]
G. Kalff
Groningen
€ 15 - € 30
5026 [Manuscripten] St. Joris en de Draak
€ 160 - € 320
5027 [Album Amicorum] Van een lid van de familie Vrolik
Amsterdam
Verkocht € 30
5028 [Album Amicorum] Catharine Wassenbergh (1774-1810)
Verkocht € 650
5029 [Album Amicorum, Travel] Pieter Fiers / Twee Londense Pamfletten.
Pieter Fiers
Haarlem
Verkocht € 700
5030 [Album Amicorum] Gijsbert Cornelis Alting [Totaal 2]
Amsterdam
Verkocht € 700
5031 [Geschiedenis] Nederlands merkwaardigste gebeurtenissen sedert bijna twee eeuwen [Totaal 3]
Utrecht
Verkocht € 140
5032 [Dichtkunst] Verzameling van Gedichten, Van, voor en tegen Jr.Willem van Haren, Grietman op het Bildt
Willem van Haren (1710-1768)
€ 70 - € 140
5033 [Religie] Le Nouveau Testament, c’est a dire La Nouvelle Alliance de notre seigneur Jesu Christ / Les Psaumes de David.
Amsterdam
€ 30 - € 60
5034 [Religie] Novum Testamentum, in quo tum selecti versiculi 1900, quibus omnes Novi Testamenti voces continentur, astericis notantur, tum omnes et singulae voces, semel vel saepius occurrentes, peculiar
Johanne Leusden (= Johannes Leusden 1624-1699)
Amstelaedami (= Amsterdam)
Verkocht € 65
5035 [Religie] Des Menschen begin, midden en einde vertoonende het Kinderlyk Bedryf en Aanwasch, Eenënvijftig Konstige Figuuren, Goddelijke Spreuken en Stichtelyke Verzen
Joannes Luiken (= Jan Luiken 1649-1712)
Amsteldam (= Amsterdam)
Verkocht € 70
5036 [Religie] Abraham de Aartsvader. In XII boeken.
Arnold Hoogvliet
Rotterdam
Verkocht € 20
5037 [Adel] Verbond en Smeekschriften der Nederlandsche Edelen / De Nederlandsche Adel of alfabetische naamlijst van Familien en Personen [Total 2]
Verkocht € 55
5038 [Numismatiek] Verhandeling over de aeloude gedenkpenningen, door de Latynsche dichters opgeheldert.
Joseph Addison / Mattheus de Ruuscher
Leyden
Verkocht € 40
5039 [Adel] De Duitsche Orde of beknopte geschiedenis, indeeling en statuten der Broeders van het Duitsche Huis van St. Marie van Jerusalem
Mr. W.J. Baron d’Ablaing van Giessenburg
’s-Gravenhage
Verkocht € 30
5040 [Heraldiek] Cours abrégé de blason, suivi d’une notice détaillée sur les ordres de chevalerie
Joseph Martin
Paris
Verkocht € 20
5041 [Heraldiek] L’Art Heraldique contenant la maniere d’apprendre facilement le Blason
Monsieur Baron
Paris
Verkocht € 100
5042 [Almanakken] d’Erve C. Stichters Enkhuizer Almanak tot nut van ’t Algemeen
F. Kaiser
Amsterdam
Verkocht € 25
5043 [Religie] Della Origine del Dominio, e della Sovranita de Romani Pontefici sopra gli Stati loro temporalmente soggetti. Dissertazione
Giuseppe Agostino Orsi
Roma
Verkocht € 20
5044 [Religie, Geschiedenis] De zedelijke toestand der Nederlandsche Natie, op het einde der achttiende eeuw
Ijsbrand van Hamelsveld
Amsterdam
Verkocht € 50
5045 [Literatuur] Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd [Total 3]
Christian Fürchtegott Geller (1715-1769)
Amsterdam
Verkocht € 20
5046 [Geschiedenis] Mémoires de Mademoiselle de Montpensier, petite-fille de Henri IV [Totaal 4]
A. Chéruel
Paris
Verkocht € 20
5047 [Geschiedenis] Algemeene Histori van het begin der wereld af tot den tegenwoordigen tijd toe [Totaal 19]
Kornelis Westerbaen (1690-1774)
Utrecht
Verkocht € 600
5048 [Fauna] Buekers dierenatlas. De visschen.
Dr. P.G. Buekers
Leiden
€ 30 - € 60
5049 [Religie] Charakterkunde van den Bybel [Totaal 5]
Niemeijer
Amsterdam
Verkocht € 20
5050 [Religie] Bybelsche Medicus of Schriftuurlyke Geneeskundige [Total 2]
Johan Jacob Schmidt
Amsterdam
Verkocht € 40
5051 [Religie] Bybelsche Geögraphicus of volkomene beschryving van alle de in de Heilige Schrift benoemende landen en steden [Total 2]
Johan Jacob Schmidt
Amsterdam
Verkocht € 75
5052 [Religie] Bybelsche Mathematicus Of Schriftuurlyke Wiskundige, Behelzende eene opheldering der Heilige Schrift uit de Wiskundige Wetenschappen [Totaal 2]
Johan Jacob Schmidt
Amsterdam
€ 120 - € 240
5053 [Religie] De Bybelsche Historicus of Inleiding tot de Bybelsche Geschiedenis [Totaal 2]
Johan Jacob Schmidt
Amsterdam
Verkocht € 30
5054 [Religie] Bybelsche Physicus of Schriftuurlyke Natuurkunde [Totaal 2]
Johan Jacob Schmidt
Amsterdam / Dordrecht
Verkocht € 60
5055 [Literature] Jacob Cats in uitgave van 1862 - Eerste deel - met staalgravures
Jacob Cats
Zwolle
€ 20 - € 40
5056 [Literatuur] Abrégé du Voyage du jeune Anacharsis en Grèce
L’Abbé Barthélemy
La Haye
€ 20 - € 40
5057 [Religie] Manuel Biblique [Totaal 4]
M.M.Bacuez et F. Vigouroux
Paris
€ 10 - € 20
5058 [Geschiedenis, Rechten] Le Droit de la Guerre et de la Paix [Totaal 2]
Hugues Grotius (= Hugo de Groot 1583-1645) / Jean Barbeyrac
Amsterdam
€ 100 - € 200
5059 [Literatuur] Mémoires d’Outre-Tombe [Totaal 12]
M. le Vicomte de Chateaubriand
Paris
Verkocht € 60
5060 [Geschiedenis] Nederlandsche Reizen, tot bevordering van den koophandel, na de meest afgelegene gewesten des Aardkloots [Totaal 13]
Amsterdam / Harlingen
€ 600 - € 1,200
5061 [Dichtkunst] Poëzy
Lukas Rotgans (1653-1710)
Amsterdam
Verkocht € 15
5062 [Geschiedenis] Berigt van Syn Hoogheit de Heere Prince van Orangen en Nassauw
Leeuwarden
Verkocht € 30
5063 [History] Lijkrede over Openb. XIV: vers 13 Ter Gelegenheit van het Smertelijk afsterven van haare doorlugtigste hoogheid Maria Louise landgravin van Hessen, Cassel, Vorstin Douairière van Oranje en
Joh. Henr. Schrader
Leeuwarden
€ 10 - € 20
5064 [Theater] Reinier en Willem van Oldenbarneveldt, treurspel
Mr. A van Halmael Jr.
Leeuwarden
Verkocht € 10
5065 [Geschiedenis] Staatkundig Nederland een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam.
Mr. Jacobus Scheltema
Amsterdam
Verkocht € 20
5066 [Literatuur] Mr. Willem Bilderdijk [Totaal 12]
Mr. Willem Bilderdijk (1756-1831)
Verkocht € 30
5067 [Geografie] Geographische Oefeningen of Leerboek der Aardrijkskunde
Pieter Johannes Prinsen (1777-1854)
Amsterdam
Verkocht € 160
5068 [Literatuur] Herinneringen uit Vreemde Landen [Totaal 2]
Harriet Beecher Stowe (1811-1896)
Amsterdam
Verkocht € 10
5069 [Geschiedenis] Biographisch Woordenboek der Nederlanden [Totaal 8]
Jacques Alexandre de Chalmot (1730-1801)
Amsterdam
Verkocht € 60
5070 [Wiskunde] Grondbeginselen der driehoeksmeeting
Arnoldus Bastiaan Strabbe
Amsterdam
Verkocht € 15
5071 [Poezie] Dichtwerken van Ten Kate [Totaal 5]
J.J.L. ten Kate
Leiden
€ 15 - € 30
5072 [Chemie] Modern Industrial Chemistry
H. Blücher / J.P. Millington
Londen
€ 10 - € 20
5073 [Biologie] De Afstamming van den Mensch en de Seksueele Teeltkeus [Totaal 2]
Charles Darwin (1809-1882) / Dr. H. Hartogh Heys van Zouteveen
Haarlem
Verkocht € 45
5074 [Dichtkunst] Werken van Tollens [Totaal 3]
H. Tollens C.Z.
Den Haag
€ 10 - € 20
5075 [Topografie] It aade Friesche terp of kronyk der geschiedenissen van de vrye Friesen
J. van Leeuwen
Ljouwert
Verkocht € 30
5076 [Topografie] Algemeen aardrijks- en geschiedkundig woordenboek van de provincie Friesland
Sneek
Verkocht € 25
5077 [Topografie, Geschiedenis] Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden Behelzende het begin der beschryving van het landschap Drenthe
Amsterdam, Leiden, Dord en Harlingen
€ 30 - € 60
5078 [Topografie, Geschiedenis] Het Merkwaardig Ierland briefswyze beschreeven geduurende eene Reis door gemelde Koninkryk in de jaare 1764
John Bush
Harlingen
Verkocht € 50
5079 [Religie] Oude en Hedendaagsche Kerklyke Geschiedenissen, Van de Geboorte van Christus tot den aanvang der Tegenwoordige Eeuwe + Noodige ophelderingen [Totaal 14]
J.L. Mosheim (1693-1755)
Amsterdam
Verkocht € 60
5080 [Literatuur] Gecompromitteerd Indische Roman
Dé-Lilah
Arnhem
Verkocht € 60
5081 [Geneeskunde] Historia medicinae a rerum initio ad annum urbis Romae DXXXV
Johann Heinrich Schulze
Lipsiae (= Leipzig)
Verkocht € 40
5082 [Klassieken] Claudii Claudiani Opera, Quae Exstant, Omnia, ad menbranarum veterum fidem castigata
Pieter Burmann / Nicolas Heinsi
Amstelaedami (= Amsterdam)
Verkocht € 20
5083 [Klassieken] Justinus, cum notis selectissimis variorum Berneggeri, Bongarsy Vossy Thysy
Cornelis Schrevelius Justin / Isaac Vossius
Amstelodami (= Amsterdam)
Verkocht € 40
5084 [Klassieken] Geschichte der Römischen Literatur
Dr. Johann Christian Felix Baehr
Carlsruhe
€ 10 - € 20
5085 [Literatuur] F.G. Klopstock, Sämmtliche Werke [Totaal 6]
Friedrich Gottlieb Klopstock
Leipzig
€ 10 - € 20
5086 [Geschiedenis] Lessen der Wijsheid voorgesteld in tafereelen uit de Romeinsche Geschiedenis aan Kinderen [Totaal 3]
H. Heiningen
’s-Gravenhage / Amsterdam / Breda
€ 60 - € 120
5087 [Religie] Servum arbitrum Dat is de knechtelyke wille verklarende dat de vrye wille niet is geschreven tegen Erasmus van Rotterdam door Martinus Luther.
Desiderius Erasmus (1466-1536) / Martin Luther (1483-1546)
Gouda
€ 15 - € 30
5088 [Literatuur] Gedenkschriften van een Geneesheer [Total 4]
Alexandre Dumas (1802-1870) / Jacques François Bosdijk (1812-1850)
Amsterdam
€ 40 - € 80
5089 [Literatuur] Werk van C.E. van Koetsveld [Totaal 3]
C.E. van Koetsveld
Schoonhoven
Verkocht € 20
5090 [Geschiedenis] Neêrlands heldendaden te land, van de vroegste tijden af tot in onze dagen [Totaal 8]
J. Bosscha
Leeuwarden
Verkocht € 30
5091 [Geschiedenis, Topografie] 1 April 1572 : de inneming van Den Briel door de Watergeuzen, de dageraad van Neêrlands verlossing
C F Schöttelndreiër
Leeuwarden
€ 10 - € 20
5092 [Literatuur] Willem Bilderdijk [Totaal 15]
Mr. Willem Bilderdijk (1756-1831)
Haarlem
€ 20 - € 40
5093 [Religie] Alle de Neder-duitsche wercken, bestaande in een beschrijving van ’t gewisse, eigenschappen en werken Gods, verklaring van zommige spreuken Zalomons, en duistere plaatsen des Nieuwen T
Johannes de Mey
Middelburg
€ 1,400 - € 2,800
5094 [Geschiedenis] Geschiedenis der Achttiende Eeuw en der Negentiende tot den ondergang van het Fransche Keizerrijk [Totaal 17]
F.C. Schlosser
Groningen
€ 160 - € 320
5095 [Geschiedenis, Religie] Geschiedenis der Christelijke Kerk en Godsdienst [Totaal 3]
B. Glasius
Leiden
€ 15 - € 30
5096 [Religie] Kerkgeschiedenis [Totaal 3]
Verkocht € 15
5097 [Religie] Bijbel bevattende alle de boeken des ouden en nieuwen verbonds [Totaal 8]
J.H. van der Palm
Leyden
€ 20 - € 40
5098 [Literatuur] De Improvisator door Hans Christian Andersen
Hans Christian Andersen (1805-1875)
Schoonhoven
€ 10 - € 20
5099 [Literatuur] Jacob van Maerlant’s Spiegel Historiael [Totaal 2]
Jacob van Maerlant (1230-1300) / Philip Utenbroeke / Lodewijc van Velthem / Dr. M. de Vries / Dr. E. Verwijs
Leiden
€ 10 - € 20
5100 [Atlassen] Atlas zu Alexander von Humboldt’s Kosmos
Traugott Bromme
Stuttgart
Verkocht € 140
5101 [Geschiedenis] Holland’s Roem in Kunsten en Wetenschappen [Totaal 10]
Hendrik baron Collot d’Escury
Amsterdam
Verkocht € 40
5102 [Literatuur] Charles Dickens, De Klok van Meester Humphrey [Totaal 3]
Charles Dickens (1812-1870)
Amsterdam
€ 40 - € 80
5103 [Literatuur] ’T Verlaten Huis door Charles Dickens [Totaal 2]
Charles Dickens (1812-1870)
Utrecht / Haarlem
Verkocht € 20
5104 [Geschiedenis] Leven van Hugo de Groot gevolgd naar Brandt, van Cattenburgh en anderen
Amsterdam
Verkocht € 65
5105 [Geschiedenis] Hugo de Groot, uit zijne lotgevallen en schriften
Hendrik Luden
Leeuwarden
€ 15 - € 30
5106 [Fauna Nederland] Vlinderwereld. Honderd Nederlandsche vlinders en rupsen.
F.J. van Uildriks en Dr. V.Bruinsma
Amsterdam
€ 70 - € 140